درد سياتيك چيست؟

دردسياتيك چيست"

درد سياتيك چيست؟سياتيك عصبي است كه از ريشه هاي ناحيه كمر منشائ گرفته و از ناحيه باسن و پشت ران عبور و در 15 سانتي زانو به دو عصب تيبيال و پرونئال تقسيم مي شود شاخه تيبيال از پشت ساق و شاخه پرونئال از جلوي ساق عبور مي كند.

 

به دردتير كشنده به اندام تحتاني و پاها در اصطلاح ساتيك يا سياتيكا مي گويند .علت درد سياتيكا مي تواند ضايعه و پارگي ديسك كمر،فشار بر روي عصب سياتيك و مشكلات ديگر ناشي از ضايعات ريشه هاي عصبي باشد.فشار روي عصب سياتيك معمولا در اثر گرفتگي عضلع پريفورميس كه در ناحيه باسن قرار دارد و از روي عصب سياتيك عبور مي كند بوجود مي آيد.

فشار روي عصب سياتيك شايع نيست و غالبا با فشار ريشه عصب ناشي از پارگي ديسك كمري اشتباه مي شود.

درمان :رفع علت و عمدتا درمان عضله پريفورميس از طريق ماساژ،فيزيوتراپي ورزش درماني دارو درماني ليزر . يا تزريق مي تواند باشد.

 بازگشت