پزشکان و کادر درمانی

كادر درماني كلينيك تبسم از مجربترين افراد انتخاب شده اند .از آنجا كه در درمان مشكلاتي مانند كمردرد آرتروز شانه درد سردرد و مشكلات عضلاني اسكلتي و اعصاب مشابه ،نياز به روشهاي مختلف وجود دارد، درمان در كلينيك تبسم بصورت چند تخصصي است .

معرفي كادر درماني:

مسئول و موسس كلينيك تبسم :دكتر بيژن فروغ متخصص طب فيزيكي و توانبخشي عضو هيئت علمي و مدير گروه طب فيزيكي وتوانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،جهت اطلاع از سوابق اينجانب به زبان انگليسي و فارسي كليك كنيد:سوابق آموزشی و پژوهشی

موسس و مدير كلينيك تبسم واحد سكته مغزي:دكتر روزبه كاظمي

مدير توسعه :دكتر حسامي

كلينيك تخصصي پا:مهندس نوروزي و متخصص پا،محمد امين فروغ

مسئول پذيرش:خانم غفاري نژاد،خانم  مهندس جلالي

گروه طب ورزش:

طب سوزني:دكتر صلاح الدين  حسامي

گروه فيزيوتراپي:آقاي دكتر بحرپيما ،خانم راسخي،خانم جلدي

گروه كاردرماني:خانم منصوري ،خانم محمدي

گروه تغذيه:خانم دكتر حبيبي،آقاي دكتر خليلي

گروه بيوفيدبك گروه ليزر درماني و مگنت:خانم منصوري

ماساژ وميگان:خانم راسخي

تعادل و بيوفيدبك wireless

 تداركات و روابط عمومي:آقاي رسايي